Neuropsykiatrisk Support

Kunskapsföretaget för autism och annan neuropsykiatri

Välkommen

Vi är ett kunskapsföretag med kompetensområde autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation till dig som möter barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Aktuellt

SKOLVARDAG - en praktisk kartläggningsmodell för att tillsammans med eleven identifiera upplevelser, tankar och känslor i skolsituationen och stötta till utveckling, lärande och psykisk hälsa. För dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer som går årskurs 6 - 9 i grundskolan eller introduktionsprogram på gymnasiet. Läs mer och beställ

Om oss

Vi är ett kunskapsföretag med mångårig erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Läs mer

Tjänster

Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation för dig som möter barn, ungdomar och vuxna med autism och/eller andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Läs mer

Material

SKOLVARDAG - en praktisk kartläggningsmodell för att tillsammans med eleven identifiera upplevelser, tankar och känslor i skolsituationen och stötta till utveckling, lärande och psykisk hälsa.

Läs mer