Neuropsykiatrisk Support

Kunskapsföretaget för autism och annan neuropsykiatri

Välkommen

Vi är ett kunskapsföretag med kompetensområde autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation till dig som möter barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Aktuella föreläsningar

Föreläsning - "Ett anpassat bemötande - Hur kan vi bidra till att främja elevens psykiska hälsa, utveckling och lärande?". Datum och tid: 2018-09-19. Plats: Borlänge. Begränsat antal platser - Läs mer och anmäl dig idag

Föreläsning - "Ett anpassat bemötande - Hur kan vi bidra till att främja elevens psykiska hälsa, utveckling och lärande?". Datum och tid: 2018-10-17. Plats: Linköping. Begränsat antal platser - Läs mer och anmäl dig idag

Föreläsning - "Ett anpassat bemötande - Hur kan vi bidra till att främja elevens psykiska hälsa, utveckling och lärande?". Datum och tid: 2018-11-28. Plats: Västerås. Begränsat antal platser - Läs mer och anmäl dig idag

Aktuellt

SKOLVARDAG (F - ÅK5) - en praktisk kartläggningsmodell för att tillsammans med eleven identifiera upplevelser, tankar och känslor i skolsituationen och stötta till trygghet, tillit, utveckling och lärande. För dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer som går förskoleklass - årskurs 5 i grundskolan. Läs mer och beställ

SKOLVARDAG (ÅK6 - Introduktionsprogram gymnasiet) - en praktisk kartläggningsmodell för att tillsammans med eleven identifiera upplevelser, tankar och känslor i skolsituationen och stötta till utveckling, lärande och psykisk hälsa. För dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer som går årskurs 6 - 9 i grundskolan eller introduktionsprogram på gymnasiet. Läs mer och beställ

STRESSORER I VARDAGEN (Ungdomar och vuxna med NPF) - en praktisk kartläggningsmodell för att tillsammans med ungdomar och vuxna med NPF identifiera och hantera stressorer i vardagen. Läs mer och beställ

NPF-säkra er verksamhet! Vi erbjuder kunskapssäkring för personal inom verksamheter som möter personer med Neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi har skräddarsytt tre kurstillfällen som genomförs på plats i er verksamhet eller bokad lokal efter önskemål. Passa på att NPF-säkra er verksamhet redan idag. Kontakta oss för mer information.

Om oss

Vi är ett kunskapsföretag med mångårig erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Läs mer

Tjänster

Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation för dig som möter barn, ungdomar och vuxna med NPF.

Läs mer

Material

Våra olika material bygger på praktiska kartläggningsmodeller för att tillsammans med elever, ungdomar och vuxna med NPF identifiera upplevelser, tankar och känslor för att stötta till utveckling, lärande och psykisk hälsa.

Läs mer