Neuropsykiatrisk Support

Kunskapsföretaget för autism och annan neuropsykiatri

Välkommen

Vi är ett kunskapsföretag med kompetensområde autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation till dig som möter barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Om oss

Vi är ett kunskapsföretag med mångårig erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Läs mer

Tjänster

Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation för dig som möter barn, ungdomar och vuxna med NPF.

Läs mer

Material

Våra olika material bygger på praktiska kartläggningsmodeller för att tillsammans med elever, ungdomar och vuxna med NPF identifiera upplevelser, tankar och känslor för att stötta till utveckling, lärande och psykisk hälsa.

Läs mer