Information
2023.04.26
9.00-11.15
Digital Föreläsning
Webbaserad
395 kr (exkl moms)

Denna aktivitet har redan ägt rum och är inte tillgänglig för anmälan.

Kommande utbildningar

Basutbildning NPF från teori till praktik

Föreläsningen ger en teoretisk grund för att förstå vilka konsekvenser de nedsatta funktionsförmågorna får i vardagen. Föreläsningen ger också kunskap om tekniker och verktyg som underlättar i arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel autism adhd) .

Ur innehållet

  • Teoretisk förståelse – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- vad är det?
  • Hur kan man i sin professionella roll förstå och möta personer med NPF?
  • Samtalstekniker och samtalsverktyg för att möta personer med NPF
  • Hur kan vi bidra till att främja personernas delaktighet, psykiska hälsa och självständighet

Målgrupp
Riktar sig till personal som arbetar inom: vård och omsorg, psykiatri, habilitering, primärvård eller personal i andra verksamheter som möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreläsare

Elin Pettersson, legitimerad arbetsterapeut. Hon har mångårig erfarenhet från olika verksamheter så som daglig verksamhet, skola och habilitering och är även en erfaren föreläsare.

Kristin Backman, specialpedagog med fördjupning inom NPF med mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa och är även en erfaren föreläsare och handledare.