Vi erbjuder

Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation för dig som möter barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Utbildningar och föreläsningar

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning och föreläsningar inom autism, ADHD och annan neuropsykiatri.

Boka utbildning

Kartläggningsmaterial

Vi erbjuder visuella kartläggningsmaterial för dig som möter barn, ungdomar och vuxna med NPF.

Beställa material

Handledning och konsultation

Genom handledning fördjupar vi tillsammans med er kunskapen och ökar förståelsen för varför svåra situationer uppstår. Vi utvecklar ett gemensamt förhållningssätt och arbetar vidare med verktyg och strategier. Genom konsultation och praktisk rådgivning ger vi stöd riktat till individer och verksamheter.

Kontakta oss