Vilka vi är

Fördjupad kunskap som gör skillnad

Vi bidrar till att öka kunskapen och förståelsen inom vårt kompetensområde autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF). Vi vill skapa möjligheter för barn ungdomar och vuxna med NPF att göra sin röst hörd.

Kristin Backman

Specialpedagog med fördjupning inom autism, ICDP och Mentaliseringsbaserade tekniker i samtal

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa.

Elin Pettersson

Legitimerad arbetsterapeut

Mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom daglig verksamhet, skola och habilitering.