KLARA VARDAG barn och ungdom

KLARA VARDAG är ett visuellt tydliggörande kartläggningsmaterial för dig som möter barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Materialet skapar möjlighet för barn och ungdomar att själva sätta ord på sina tankar, känslor och upplevelser utifrån olika vardagssituationer och aktiviteter. Det är först tillsammans med barnet/ungdomen vi möter som vi har möjlighet att förstå deras upplevda vardag och när vi har förstått och tagit del av detta kan vi också gemensamt lösa problem som uppstår.

KLARA VARDAG ger barn och ungdomar med NPF möjlighet att berätta om och påverka sin egen vardag samt till ökad delaktighet.

Innehåll

  • 1 st Manual
  • 2 st Underlägg med skalor
  • 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
  • 1 st Ask med områdeskort Screening, 7 st kort
  • 1 st Ask med kort Intressen, 30 st kort
  • 7 st Askar med påståendekort Områden, totalt ca. 150 st kort
2 150 kr/st
Exkl. moms + frakt