KLARA VARDAG vuxen

KLARA VARDAG är ett visuellt tydliggörande kartläggningsmaterial för dig som möter äldre ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Materialet skapar möjlighet för personer att själva sätta ord på sina tankar, känslor och upplevelser utifrån olika vardagssituationer och aktiviteter. Det är först tillsammans med personen vi möter som vi har möjlighet att förstå deras upplevda vardag och när vi har förstått och tagit del av detta kan vi också gemensamt lösa problem som uppstår.

KLARA VARDAG ger personer med NPF möjlighet att uttrycka och påverka sin egen vardag samt bidrar till ökad autonomi och livskvalité.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 2 st Underlägg med skalor
• 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
• 1 st Ask med områdeskort Screening, 7 st kort
• 1 st Ask med kort Upptäcka styrkor, 23 st kort
• 7 st Askar med påståendekort Områden, totalt ca. 150 st kort

2 150 kr/st
Exkl. moms + frakt