SKOLVARDAG Förskoleklass - åk 6

SKOLVARDAG är ett visuellt tydliggörande kartläggningsmaterial för dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF). Materialet är åldersanpassat och skapar möjlighet för elever att själva sätta ord på sina tankar, känslor och upplevelser utifrån olika områden som är kopplade till elevens vardag i skolan. Det är först tillsammans med eleven vi möter som vi har möjlighet att förstå deras upplevda skolvardag. När vi har förstått och tagit del av detta kan vi också hitta gemensamma lösningar och förbättringar i skolvardagen.

SKOLVARDAG ger elever med NPF möjlighet att göra sin röst hörd och att vara delaktiga i samtalet, en nödvändighet för samarbete och gemensam problemlösning i skolvardagen.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 2 st Underlägg med skalor
• 3 st Formulär i block, vardera om 25 ex.
• 1 st Ask med ordbildskort Screening, 28 st kort
• 1 st Ask med ordbildskort Intressen och motivationsingångar, 30 st kort
• 10 st Askar med Påståendekort områden, totalt ca. 200 st kort

2 300 kr/st
Exkl. moms + frakt