STRESSORER I VARDAGEN

STRESSORER I VARDAGEN Ungdomar och vuxna med NPF

Att skapa en balanserad vardag och få energin att räcka till är ofta en utmaning för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Stress är oftast inte detsamma som en fulltecknad vardag med massor av aktiviteter. Vår erfarenhet av att möta personer med NPF visar att stress istället uppstår som en obalans mellan individens resurser och de krav som situationen ställer. De flesta ungdomar och vuxna med NPF har lättare att ge information, berätta och beskriva sina tankar och upplevelser om de samtidigt ges möjlighet att använda visuellt självinstruerande material. Vi har därför tagit fram materialet STRESSORER I VARDAGEN. Det ökar möjligheterna för personer med NPF att identifiera och hantera stressorer i vardagen.

Innehåll:

• 1 st Manual
• 1 st Frågekort
• 3 st Kort med skala
• 1 st Ask med påståendekort Sinnesintryck, 21 st kort
• 1 st Ask med påståendekort Umgås med andra, 21 st kort
• 1 st Ask med påståendekort Planera och organisera, 34 st kort

 

950 kr/st
Exkl. moms + frakt