Information
2023.05.10
09.00-11.15
Digital Föreläsning
Webbaserad
395 kr (exkl moms)

Basutbildning NPF från teori till praktik

Föreläsningen ger en teoretisk grund för att förstå vilka konsekvenser de nedsatta funktionsförmågorna får i vardagen. Föreläsningen ger också kunskap om tekniker och verktyg som underlättar i arbetet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel autism adhd) .

Ur innehållet

  • Teoretisk förståelse – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- vad är det?
  • Hur kan man i sin professionella roll förstå och möta elever med NPF?
  • Tekniker och verktyg för att möta elever med NPF
  • Anpassat bemötande – Hur kan vi bidra till att främja elevens psykiska hälsa, utveckling och lärande?

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal som arbetar i grundskolan och på gymnasiet. Utbildningen lämpar sig väl även för personal inom elevhälsan och skolledare.

Föreläsare
Elin Pettersson, legitimerad arbetsterapeut. Hon har mångårig erfarenhet från olika verksamheter så som daglig verksamhet, skola och habilitering och är även en erfaren föreläsare.

Kristin Backman, specialpedagog med fördjupning inom NPF med mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa och är även en erfaren föreläsare och handledare.

Anmäl dig här

Ange uppgifter i formuläret för att göra en anmälan. Bekräftelse skickas till aktuell e-post. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan person.

1. Anmälningsuppgifter

2. Fakturaadress