Information
2023.03.22
09.00-11.15
Digital Föreläsning
Webbaserad
395 kr (exkl moms)

Denna aktivitet har redan ägt rum och är inte tillgänglig för anmälan.

Kommande utbildningar

Från skolfrånvaro till skolnärvaro för elever med NPF

Föreläsningen ger en förståelse för hur elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel autism adhd) kan uppleva sin skolvardag. Den ger kunskap om hur ni som personal i skolan kan arbeta med att förebygga stress och psykisk ohälsa och hitta vägar tillbaka för elever med problematisk skolfrånvaro.

Ur innehållet

  • Teoretisk kunskap om NPF och konsekvenser av nedsatta funktionsförmågor
  • Förebygga stress och psykisk ohälsa i skolvardagen
  • Tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik som främjar skolnärvaro
  • Relationsskapande kommunikation: samtalstekniker och samtalsverktyg
  • Hitta vägar tillbaka till skolan efter långvarig frånvaro

Målgrupp
Föreläsningen vänder sig till personal som arbetar i grundskolan och på gymnasiet. Utbildningen riktar sig även till personal inom elevhälsan samt skolledare.

Föreläsare
Elin Pettersson, legitimerad arbetsterapeut. Hon har mångårig erfarenhet från olika verksamheter så som daglig verksamhet, skola och habilitering och är även en erfaren föreläsare.

Kristin Backman, specialpedagog med fördjupning inom NPF med mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa och är även en erfaren föreläsare och handledare.

.